Aangenaam Badkamers
Aangenaam Badkamers
Elzenkade 2
3992 AC Houten
030 633 1941 - info@aangenaam-badkamers.nl
Aangesloten bij

Veiligheid & privacy Aangenaam Badkamers

Uw privacy is gewaarborgd bij Badenplus BV waarbij Aangenaam Badkamers is aangesloten
Badenplus BV en haar franchisenemers hanteren een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Wel vragen we verschillende gegevens van u om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Welke gegevens we vragen op deze website, hoe we het verzamelen, gebruiken en beveiligen, leest u in deze privacyverklaring.

Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u om contact met ons op te nemen.

Hoe verzamelen we gegevens?
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via aanmeld-, contact-, bel-mij-terug- en aanvraagformulieren, 3D ontwerpplanner, telefoon en andere kanalen worden met uw goedkeuring verkregen. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in ons eigen relatiebeheersysteem zodat wij u eventueel kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Ze worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. Ook hebben we alle nodige veiligheidsmaatregelen, zoals veilige servers en firewalls, ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Badenplus BV registreert de volgende persoonsgegevens van u:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom verzamelen we de gegevens?
Badenplus BV verwerkt uw persoonsgegevens om haar franchisenemers telefonisch contact met u op te laten nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Met deze partijen zijn duidelijke afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst zodat uw privacy gewaarborgd is.

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen, telefoonnummers en adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken de gegevens alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden voor commerciële doeleinden.

We gebruiken en bewaren deze gegevens ook om u op te hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat u geabonneerd bent op onze e-mailnieuwsbrief. U kunt daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we kunnen u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

3D Badkamerontwerptool
Maakt u een account aan in de 3D badkamerontwerptool? Dan sturen we, als u deze voorwaarden accepteert, uw gegevens door aan de winkel die zich het dichtst bij u in de buurt bevindt. Die winkel zal eenmalig met u contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak om met u het badkamerontwerp te bespreken en eventueel verder uit te werken.

Cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Social media
Badenplus is actief op diverse social media. We hebben accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die Badenplus publiceert. We maken hier gebruik van generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van Badenplus te analyseren en ons aanbod te verbeteren. Ook maken we gebruik van retargeting op Facebook waarmee we met cookies gerichte advertenties kunnen tonen op Facebook.

Bij onze blogs op de website vertonen wij buttons van social media netwerken Facebook, Pinterest en Twitter, zodat u eenvoudig informatie van onze website kunt delen. Deze knoppen maken gebruik van een cookie van deze media zelf. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet hoeft in te loggen op deze social media. 

Google analytics
Badenplus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Uw rechten
In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt geven. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen bewaren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek of transactie via onze site gelden de algemene voorwaarden van Badenplus BV b.v., waaronder dit privacybeleid.

Disclaimer
De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Badenplus BV is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, of overige informatie op deze website, behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Auteursrecht
De content op de onze website, zoals redactionele stukken, materialen, informatieve teksten, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal (namen, logo's trademarks en service marks), is eigendom van Badenplus BV (en andere licentiehouders). Alles is beschermd door copyright, trademark en andere intellectuele eigendomswetten. In het geval dat de content op deze website eigendom is van derden, is er sprake van bronvermelding. 

De content op onze website mag alleen voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden worden gebruikt. U gaat ermee akkoord dat het materiaal niet gereproduceerd, gedistribueerd, vermenigvuldigd of uitgezonden wordt zonder schriftelijke toestemming van Badenplus BV.

Externe links 
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Badenplus BV worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Badenplus BV heeft geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Elk e-mailbericht, tezamen met eventuele bijlagen, afkomstig van Badenplus BV is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De informatie in deze e-mailberichten is vertrouwelijk. Onbevoegd gebruik, openbaarmaking of vermenigvuldiging is uitdrukkelijk verboden. Indien u niet (één van) de geadresseerde(n) van het e-mailbericht bent of indien geadresseerde dit e-mailbericht niet goed heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om het e-mailbericht te verwijderen en contact op te nemen met ons secretariaat, telefoonnummer (0344)200103.
 
Badenplus BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht en eventuele bijlagen, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. In geen geval is Badenplus BV aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? 
Als u vragen of verzoeken heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Badenplus BV
Tel. 0344-200103
info@baden-plus.nl

 

 

 

Veiligheid & privacy - Reviewblok
Wij scoren een
9.3
9.3 van 1 10
07-10-2019
Waardering van onze klanten * Open benadering van jou als klant. * Beloftes worden nagekomen. Plaatsing volgens planning.
Veiligheid & privacy - Nieuwsbriefblok

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van trends & acties